Adviseur Parkeren

De projectmanager Parkeren en Deelmobiliteit is verantwoordelijk voor het opstellen en uitvoeren van de Parkeeraanpak en inpassing van een deelvervoer-netwerk. De Adviseur Parkeren staat de projectmanager Parkeren en Deelmobiliteit bij in het uitvo..

Noord-Holland
Projectbasis

Noord-Holland
Projectbasis

Flexurance is voor haar opdrachtgever in de provincie Noord-Holland op zoek naar een Adviseur Parkeren voor 16 uur per week.

De projectmanager Parkeren en Deelmobiliteit is verantwoordelijk voor het opstellen en uitvoeren van de Parkeeraanpak en inpassing van een deelvervoer-netwerk. De Adviseur Parkeren staat de projectmanager Parkeren en Deelmobiliteit bij in het uitvoeren van de Parkeeraanpak en de inpassing van een deelvervoer-netwerk, met gebiedsgerichte parkeeradviezen en inhoudelijke bijdragen aan beleidsmatige gesprekken en stukkenstroom.
• Het uitvoeren van de Parkeeraanpak, met als voornaamste taken het regelmatig afstemmen met directies Parkeren en V&OR over de verschillende parkeergerelateerde onderwerpen en het implementeren van deze informatie in de verschillende deelprojecten.
• Adviseren over de inpassing van een deelvervoer-netwerk, en specifieke deelvervoer hubs in de verschillende deelgebieden.
• Voor de diverse deelgebieden adviseren over hoe om te gaan met (fiets)parkeren in tenders, bestemmingsplannen, bouwenveloppen, transformaties en overige parkeeropgaven, in samenwerking met andere mobiliteitsadviseurs (adviespoule mobiliteit)
• Toetsen van auto- en fietsparkeervoorzieningen in SO-, VO- en DO-ontwerpen.
• Opstellen van parkeerbalans/ parkeerbehoefte voor auto en fiets, parkeerexploitaties en grove ruimtelijke schetsen van mogelijke parkeeroplossingen, zowel van traditionele als mechanische parkeervoorzieningen.

Je hebt minimaal 5 jaar aantoonbare ervaring met complexe mobiliteitsvraagstukken binnen grootschalige gebiedsontwikkeling bij een G4 gemeente. Naast de reguliere modaliteiten (auto, fiets, OV, voetganger) ook van nieuwe mobiliteitsvormen (MaaS, hubs etc.).
Je hebt minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring met het opstellen en toetsen van een raming van de parkeerbehoefte, ontwerp en exploitatie van parkeervoorzieningen. Dit voor zowel traditionele- als mechanische parkeervoorzieningen en fiets- auto- en deelmobiliteit voorzieningen.
Je hebt minimaal 5 jaar aantoonbare ervaring met advisering tenders op het gebied van parkeren vanuit zowel het perspectief van de opdrachtgever als die van de opdrachtnemer.
Je hebt bij voorkeur aantoonbare ervaring met anticiperen op de nog onzekere ontwikkeling van (deel)mobiliteit en Maas in relatie tot parkeren.
Je hebt bij voorkeur aantoonbare ervaring met het schrijven van adviezen, waarbij beleid, visies en ontwikkelingen op het gebied van mobiliteit en parkeren toegankelijk worden vertaald naar een concrete parkeeropgave.
Je hebt bij voorkeur aantoonbare ervaring met vergelijkbare projecten, zoals het Mobiliteitsplan Zuidoostflank.

Indien niet in het bezit van de gevraagde diploma’s, bepaald opdrachtgever, op basis van kennis/ervaring of de kandidaat geschikt is.

Solliciteren

Solliciteren  Job alert achtergrond afbeelding

  Schrijf je in voor een job alert

  Aanmelden
  Aanmelden

  Job Alert

  Voor welke expertises wil jij een job alert ontvangen?