Groen-/Cultuurtechnisch Directievoerder

Je bent verantwoordelijk voor de integrale groen-/cultuurtechnische uitvoeringsfase van werken in de openbare buitenruimte, waarbij ook civieltechnische en openbare verlichting/VRI aspecten aan de orde zijn. De werkzaamheden worden uitgevoerd binne..

Noord-Holland
Projectbasis

Noord-Holland
Projectbasis

Voor een gemeente in de provincie Noord-Holland is Flexurance op zoek naar een Groen-/Cultuurtechnisch Directievoerder.
De functie betreft het leveren van vakinhoudelijke expertise op het gebied van directievoering voor diverse groen- en cultuurtechnische projecten in de openbare buitenruimte.

Je bent verantwoordelijk voor de integrale groen-/cultuurtechnische uitvoeringsfase van werken in de openbare buitenruimte, waarbij ook civieltechnische en openbare verlichting/VRI aspecten aan de orde zijn. De werkzaamheden worden uitgevoerd binnen het team Groen van het Ingenieursbureau.

In de projecten lever je vakinhoudelijke expertise en organiseert als rechterhand van de technisch projectleider alle werkzaamheden in de uitvoeringsfase. De directievoerder is voorzitter van de bouw- en Nutsvergaderingen, verzorgt de overdracht aan de cluster Beheer en Onderhoud en begeleidt de nazorgfase. Je verricht de bestek administratie en beoordeelt het meer- en minderwerk.
Daarnaast bewaak je de uitvoeringsplanning, rapporteert aan de technisch projectleider en stuurt de toezichthouders functioneel aan. Je toetst de bestekken op technische uitvoerbaarheidsaspecten. Ook stem je plannen af met andere disciplines binnen de gemeente, met bewoners en gebruikers. De werkzaamheden worden uitgevoerd in projectteamverband. Je hebt een flexibele instelling en verricht mogelijk werkzaamheden in de voorbereidingsfase.

Deeltaken en korte uitwerking

– De kandidaat behartigt de belangen van de opdrachtgever tijdens de uitvoering. En ziet toe op naleving (zowel procesmatig als inhoudelijk) van de contractstukken;
– De kandidaat heeft een adviserende en rapporterende rol aan de projectleider ten aanzien van meldingen, voortgang en afwegingen op de aspecten tijd, kosten en kwaliteit;
– Beoordeelt meer- en minderwerk opgaven en bestek wijzigingen van de aannemer;
– Adviseert bij opstellen EMVI criteria en beoordelen tijdens voorbereidings- en uitvoeringsfase;
– De kandidaat verzorgt een volledige bouwadministratie horende bij de rol van directievoerder;
– Toetsen van ontwerpen, tekeningen, bestek en werkomschrijvingen op juistheid, volledigheid en uitvoerbaarheid;
– Doen van startmelding bij start project;
– Coördineren van de uitvoering en alle bij de uitvoeringsproces betrokken partijen (nutsbedrijven, coördinator bereikbaarheid, etc.) om de uitvoering volgens planning te laten verlopen;
– Melden en aansturen milieukundige werkzaamheden;
– Behandelen vragen en afhandelen klachten van bewoners en bedrijven tijdens de uitvoeringsfase;
– Functioneel aansturen van 1 of meerdere toezichthouders;
– Beoordeelt van de eindoplevering met aannemer;
– Verzorgt de interne overdracht aan cluster Beheer en Onderhoud.

– Je beschikt over een afgeronde MBO opleiding richting groen/cultuur techniek en aantoonbaar HBO werk- en denkniveau richting groen/cultuur techniek;
– je hebt goede kennis van RAW systematiek, UAV en UAV-GC, VISI en Better Performance;
– in bezit van een VCA-VOL certificaat;
– je hebt een Wet natuurbescherming niveau 2 bestendig beheer certificaat en/of Wet natuurbescherming niveau 2 ruimtelijke ontwikkeling;
– je hebt minimaal 5 jaar relevante ervaring als groen-/cultuurtechnisch directievoerder en heeft ervaring met projectmatig werken;

Indien niet in het bezit van de gevraagde diploma’s, bepaald opdrachtgever, op basis van kennis/ervaring of de kandidaat geschikt is.

Solliciteren

Solliciteren  Job alert achtergrond afbeelding

  Schrijf je in voor een job alert

  Aanmelden
  Aanmelden

  Job Alert

  Voor welke expertises wil jij een job alert ontvangen?