Groen-/Cultuurtechnisch werkvoorbereider/adviseur

De functie betreft het adviseren en voorbereiden van groen- en civiele werkzaamheden van ontwerp- tot uitvoeringsfase met het zwaartepunt op groen.
In de projecten regisseert en coördineert de kandidaat als rechterhand van de projectleider, samen ..

Noord-Holland
Projectbasis

Noord-Holland
Projectbasis

Voor een gemeente in de provincie Noord-Holland is Flexurance op zoek naar een Werkvoorbereider Groen.
De kandidaat is verantwoordelijk voor de groen/cultuurtechnische voorbereiding van werken/projecten in de openbare ruimte. De werkzaamheden worden uitgevoerd binnen het Team groen van het ingenieursbureau.

De functie betreft het adviseren en voorbereiden van groen- en civiele werkzaamheden van ontwerp- tot uitvoeringsfase met het zwaartepunt op groen.
In de projecten regisseert en coördineert de kandidaat als rechterhand van de projectleider, samen met collega’s van andere diverse vakinhoudelijke expertises, alle voorbereidende werkzaamheden. Dit betreft de aanleg van nieuw areaal, renovaties en onderhoudswerkzaamheden. Daarnaast wordt de kandidaat ook ingezet als adviseur op het gebied van groen in (civiele) projecten.

De kandidaat coördineert het toetsen van plannen t.b.v. de openbare buitenruimte in verschillende fases, opdrachten aan ontwerp- c.q. ingenieursbureaus voor het opstellen van onderzoeken, bestekken en tekeningen. Tevens toetst hij/zij ook alle inhoudelijke producten op de groen- en cultuurtechnische uitgangspunten conform de gemeentelijke leidraad. De kandidaat begeleidt de uitbesteding van werkzaamheden aan derden, stelt hiervoor programma’s van eisen op en toetst de producten op kwaliteit, kosten en uitvoerbaarheid.

Daarnaast worden door het projectteam zelf ook diverse werkzaamheden voorbereid en draagt de kandidaat zorg voor de realisatie van (besteks-)tekeningen en werkomschrijvingen/RAW bestekken en de aanbesteding daarvan. De kandidaat verzorgt de aanvraag van vergunningen en stemt plannen af met andere disciplines binnen gemeente, het Hoogheemraadschap van Rijnland, Provincie Noord-Holland en de Omgevingsdiensten Noordzeekanaal Gebied en Noord-Holland Noord.

De werkzaamheden worden uitgevoerd in projectteamverband. Binnen het team wordt aan een veelvoud van plannen gelijktijdig gewerkt, dit vereist een flexibele instelling. Vakinhoudelijke (groen) expertise is handig, maar geen vereiste. Van de kandidaat wordt verwacht basis kennis te hebben van groen. En bereid te zijn zich hier verder in te verdiepen.

Deeltaken en korte uitwerking:

– toetsen van en adviseren bij ontwerpen, bestekken en werkomschrijvingen op juistheid, volledigheid en uitvoerbaarheid ten aanzien van de groen inrichting in diverse (civiele) projecten;
– uitzetten van toetsen van de producten gemaakt door interne en externe partijen, verzamelen van toets resultaten en (laten) verwerken toets resultaten;
– opstellen van programma’s van eisen, plannen van aanpak en risicoanalyses;
– het maken van bestekstekeningen, bestekken en werkomschrijvingen;
– samenstellen van shapes uit het beheerprogramma Gisib;
– verzorgen van technische/vakinhoudelijke advisering met financiële consequenties aan projectleider;
– coördineren werkzaamheden door derden en afstemming met interne en externe partijen;
– aanvragen van vergunningen (keurontheffing, omgevingsvergunning, wet natuurbescherming etc.);
– deelnemen aan interne en externe overleggen als gemeentelijk vertegenwoordiger;
– tijdig rapporteren aan de projectleider over de voortgang, meer- en minderwerk en afwijkingen (GROTICK-aspecten);
– het uitvoeren van flora en fauna inventarisaties op basis van de wet natuurbescherming inclusief de rapportage daarvan;
– het toetsen van ontwerpen aan de wet natuurbescherming inclusief de advisering daarvan.

– Je beschikt over een afgeronde MBO-opleiding Cultuur- of Groentechniek. En heeft aantoonbaar HBO-werk- en denkniveau;
– Je hebt relevante ervaring met voorbereiden en/of geven van advies op groen- en cultuurtechnische opdrachten;
– Je hebt ervaring met projectmatig werken;

Je hebt een pré je aan één of meerdere van de hieronder genoemde aspecten voldoet:
– kennis van RAW systematiek, RAW beeldsystematiek, RAW raamcontracten , UAV en UAV-GC;
– ervaring met opstellen van bestekken;
– aantoonbaar kennis en ervaring met de wet natuurbescherming en het uitvoeren/opstellen van flora en fauna inventarisaties;
– in het bezit van een geldig certificaat Wet natuurbeschermingswet, niveau 3 ruimtelijke ontwikkeling en/of Wet natuurbescherming, niveau 3 bestendig beheer;
– in het bezit van een geldig ETT certificaat;
– in het bezit van een geldig certificaat Flora- en fauna controleur of inspecteur.

Indien niet in het bezit van de gevraagde diploma’s, bepaald opdrachtgever, op basis van kennis/ervaring of de kandidaat geschikt is.

Solliciteren

Solliciteren  Job alert achtergrond afbeelding

  Schrijf je in voor een job alert

  Aanmelden
  Aanmelden

  Job Alert

  Voor welke expertises wil jij een job alert ontvangen?