Junior Civiele Techniek

Om een beeld te geven van het type werkzaamheden die de junior kan gaan uitvoeren, onderstaand een overzicht van de werkzaamheden van de verschillende functies.

Junior toezichthouder:
De junior toezichthouder oefent praktisch en nauwlettend he..

Zuid-Holland
Vast

Zuid-Holland
Vast

Voor een historische stad in de Randstad is Flexurance op zoek naar een enthousiaste civiele techneut die zich verder wil ontwikkelen.
In de vorm van een traineeship krijgt je bij deze gemeente de kans om je in de breedte te oriënteren in wat er technisch komt kijken bij de inrichting van de openbare ruimte.
De junior civieltechnisch adviseur komt initieel te werken bij de afdeling Stadsingenieurs van de gemeente. In overleg met de afdelingsmanager en de begeleider wordt een takenpakket samengesteld waarbij continu rekening wordt gehouden met de ontwikkelrichting van de junior, zowel in het type werkzaamheden als de inhoud van de projecten.

Om een beeld te geven van het type werkzaamheden die de junior kan gaan uitvoeren, onderstaand een overzicht van de werkzaamheden van de verschillende functies.

Junior toezichthouder:
De junior toezichthouder oefent praktisch en nauwlettend het dagelijks toezicht uit op de uitvoering van het werk en de naleving van de overeenkomst. Je bent het eerste aanspreekpunt voor de opdrachtnemer en de omgeving. De toezichthouder registreert, rapporteert aan en informeert de directievoerder over de stand van zaken met betrekking tot de voortgang, kwaliteit en financiën.

Je komt te werken in een inspirerende omgeving met uitdagende projecten. De gemeente kenmerkt zich door grote ambities en opgaven op het gebied van woningbouw, klimaat adaptief inrichten en mobiliteit die we realiseren in een binnenstedelijke omgeving met een rijke historie. Met aandacht voor omwonenden en winkeliers realiseren we projecten als (riool)wijkvernieuwingen, fietsstraten en woontorens.

Rol toezichthouder:
– Toezien op naleving van de gesloten overeenkomst;
– Bewaken van het gewenste technische kwaliteitsniveau;
– Bewaken van de planning en voortgang van het werk;
– Houden van toezicht op het beperken van overlast voor de omgeving;
– Aanspreken van de aannemer op zijn verantwoordelijkheden en verplichtingen;
– Plannen toetsen tijdens de uitvoering op naleving en de aannemer aanspreken op zijn verplichtingen;
– Bijhouden van dagboek en weekrapporten;
– Notuleren van (bouw-)vergaderingen en uitwerken van verslagen;
– Aanwezig zijn bij keuringen en beproevingen;
– Bijhouden van de besteks-en werkadministratie;
– Inlichten en adviseren van de directievoerder bij afwijkingen t.a.v. de overeenkomst en het contract;
– Aantoonbaar en verifieerbaar (laten) uitvoeren en registreren van controles;
– Opvragen en controleren van onderbouwingen, bewijzen en bonnen t.b.v. de besteks-en werkadministratie;
– Inmeten en vaststellen van verwerkte hoeveelheden;
– Controleren, vaststellen en verwerken van hoeveelheden en het opstellen van termijnen (incl. evt. weekstaten) en de eindafrekening (indien van toepassing);
– Inmeten en verwerken revisiegegevens (projectafhankelijk);
– Controleren revisiegegevens aannemer (projectafhankelijk);
– Behandelen en afhandelen van domein gebonden en werk gerelateerde meldingen en klachten;
– Bewaken van de naleving van de Arbowet en milieuwetgeving;
– Controle op de veiligheid op en rond het werk;
– Overleg en afstemming met betrokken stakeholders;
– Coördinatie werkzaamheden derden (o.a. nutsbedrijven);
– Samen met de directievoerder/ technisch projectleider verzorgen van de oplevering van de aannemer en de overdracht naar beheer.

Junior werkvoorbereider:
Als junior werkvoorbereider civiele techniek werk je aan verschillende projecten. De gemeente kent ambitieuze, integrale en uitdagende projecten rondom het inrichten en beheren van de openbare ruimte. Variërend van de grote en complexe projecten in het stationsgebied en de binnenstad tot aan kleinere herinrichtingen en renovaties. Je vertaalt plannen op een specifiek terrein van de openbare ruimte in uitvoeringstekeningen en contracten. Voert technische werkzaamheden uit, zoals ontwerpen of modelleren, het bepalen en aanleveren van hoeveelheden en het opstellen van bestekteksten.

Een afgeronde MBO of HBO opleiding op het gebied van civiele techniek of andere relevante opleiding;
Kennis van of affiniteit met de werkzaamheden zoals genoemd in bovenstaande functieomschrijvingen. Dit moet blijken uit het CV en/of de motivatiebrief.

Indien niet in het bezit van de gevraagde diploma’s, bepaald opdrachtgever, op basis van kennis/ervaring of de kandidaat geschikt is.

Solliciteren

Solliciteren  Job alert achtergrond afbeelding

  Schrijf je in voor een job alert

  Aanmelden
  Aanmelden

  Job Alert

  Voor welke expertises wil jij een job alert ontvangen?