Planeconoom Middengebied

Vind je het leuk om samen te werken in een projectgroep? Ben je doel- en resultaatgericht en omgevingsbewust? Ben je in staat om innovatieve ontwikkelingen te vertalen naar concrete praktijkoplossingen? Ben je in staat de grote lijn vast te houden?..

Zuid-Holland
Projectbasis

Zuid-Holland
Projectbasis

Flexurance is voor haar opdrachtgever in de provincie Zuid-Holland op zoek naar een Planeconoom Middengebied voor 32 uur per week.

Vind je het leuk om samen te werken in een projectgroep? Ben je doel- en resultaatgericht en omgevingsbewust? Ben je in staat om innovatieve ontwikkelingen te vertalen naar concrete praktijkoplossingen? Ben je in staat de grote lijn vast te houden? Coördineer je makkelijk en stuur je tijdig bij met het oog op het afgesproken eindresultaat? Dit zijn zomaar een paar belangrijke vragen die we aan je stellen.

Als Planeconoom ben je samen met de werkgroep Financiën/grondexploitatie verantwoordelijk voor:
• Het actualiseren van het grondexploitatiemodel bedoeld voor de totale ontwikkeling van het Middengebied, als ook de uitsplitsing daarvan naar deelgrondexploitaties;
• Regie voeren over één van de deelgrondexploitaties; naar verwachting de ontwikkeling van het bedrijventerrein;
• Het opstellen en actualiseren van grondexploitatieberekeningen, haalbaarheidsstudies en risicoanalyses;
• Het analyseren van afwijkingen en veranderingen in het financieel kader en (zo nodig bestuurlijke) opdrachtgevers informeren en adviseren;
• Bewaken en adviseren over het ruimtelijk/stedenbouwkundig kader (zoals het ontwikkelprogramma) van de gebiedsontwikkeling;
• Meedenken in het reken- en tekenproces voor de uitwerking van de stedenbouwkundige keuzes en de verkavelingsopzet;
• In samenspraak met vastgoedadviseurs, projectleiders, ruimtelijke en civiele deskundigen voorstellen doen voor de ontwikkel- en financiële strategieën en contractvorming;
• Adviseren over de inbedding van de financiële stromen in de financiële administratie op basis van de richtlijnen van de BBV.

– Je beschikt over een relevante afgeronde opleiding op minimaal HBO-niveau, zoals in de richting economie, planologie of ruimtelijke ordening;
– Je hebt minimaal 4 jaar relevante en aantoonbare werkervaring als planeconoom voor integrale gebiedsontwikkelingen en/of andere relevante RO-projecten in de afgelopen 5 jaar;
– Je bent communicatief vaardig, weet wanneer je moet luisteren, op de voorgrond moet treden en kan helder en duidelijk communiceren;
– Je beschikt over ervaring met planologische en civieltechnische procedures voor ruimtelijke ontwikkelingen;
– Je bent in staat om zelfstandig regie te voeren over een grondexploitatie die voldoet aan de BBV-eisen van een grondexploitatie, maar ook bruikbaar is voor informatievoorziening in bredere context op managementniveau, zoals voortgangsrapportages en relaties met de programmabegroting;
– Ervaring met de grondexploitatie van een bedrijventerrein is een pré;
– Ook ben je zelf in staat om de informatie uit de grondexploitatie(s) of andere financiële stelsels helder en overzichtelijk weer te geven in informatiedashboard(s).
– Je beschikt over aantoonbare kennis van de huidige en toekomstige regelgeving (BBV, omgevingswet, de zogenaamde grexwet, enz.);
– Je hebt ervaring en kennis met het financieel adviseren van integrale gebiedsontwikkelingen (met een combinatie van woningbouw, bedrijventerreinen en/of groenontwikkeling).
– Je bent een planeconoom die breder denkt dan alleen cijfers. Vanuit je kennis met het adviseren over en bewaken van ruimtelijke kaders draag je bij aan goede planontwikkeling daarvoor.
– Je kunt een Verklaring Omtrent Gedrag overleggen.

Als Planeconoom overzie je de samenhang tussen financiën, (ruimtelijke) kwaliteit en ontwikkelproces. Je maakt de planvorming financieel inzichtelijk, je bent betrokken en je denkt mee om de gebiedsontwikkeling van het Middengebied een succes te maken. Je financiële analyses en communicatievaardigheden versterken dit.
Bovenal vind je het leuk om via jouw werk bij te dragen aan belangrijke ruimtelijke en maatschappelijke opgaven van vandaag, zoals de woningbouwopgave, klimaatbestendigheid/energietransitie/duurzaamheid, en nieuwe ruimte voor economie en bedrijvigheid
Tot slot ben je een teamspeler, houd je van een grapje en zoek je je collega’s op!

Indien niet in het bezit van de gevraagde diploma’s, bepaald opdrachtgever, op basis van kennis/ervaring of de kandidaat geschikt is.

Solliciteren

Solliciteren  Job alert achtergrond afbeelding

  Schrijf je in voor een job alert

  Aanmelden
  Aanmelden

  Job Alert

  Voor welke expertises wil jij een job alert ontvangen?