Projectleider bedrijven en maatschappelijk vastgoed

Voor de cluster Bedrijven & Maatschappelijk Vastgoed zijn we op zoek naar een projectleider die flexibel inzetbaar is op meerdere programma’s tegelijk. In ieder geval betreft het:
– inrichten en implementeren O-MKB en PVB programma’s inclusief inh..

Utrecht
Projectbasis

Utrecht
Projectbasis

Levendig, dynamisch en doordrenkt van erfgoed. Met een mozaïek van levenswijzen, culturen en individuele smaken. Onze regio staat hoog aangeschreven dankzij haar innovatieve kennisgedreven economie. Onze missie bij Flexurance is het versterken van de aantrekkingskracht van onze provincie en het mogelijk maken van groei terwijl we de kwaliteit van onze omgeving behouden. Samen met bewoners, bedrijven, organisaties en andere instanties zetten we ons als Flexurance-team enthousiast en vastberaden in voor een gezonde en duurzame leefomgeving. Ons doel is dat iedereen in de provincie Utrecht een fantastische woon-, werk- en leefomgeving heeft. Daarom streven we naar een harmonieuze balans tussen natuur en ontwikkeling.

Ons doel is om tegen 2050, maar liefst eerder, volledig CO2-neutraal te zijn. Dit betekent dat we de energievoorziening ruim vóór 2050 al CO2-neutraal moeten maken. Binnen het Energietransitie-programma dragen wij, met een team van dertig toegewijde en deskundige collega’s, ons steentje bij. Onze focus ligt op het bevorderen van energiebesparing, het faciliteren van duurzame energieopwekking en het ontwikkelen van een robuuste energie-infrastructuur die klaar is voor de toekomst. De complexiteit van deze taak vereist een innovatieve en inclusieve aanpak.

Binnen het Cluster Bedrijven & Maatschappelijk Vastgoed werken we aan de verduurzaming van bedrijven en openbaar vastgoed. Dit realiseren we onder andere door meerjarige programma’s uit te voeren, gesteund door subsidies van de overheid, met heldere doelstellingen, deadlines en voorwaarden. Voorbeelden hiervan zijn het Ontzorgingsprogramma Maatschappelijk Vastgoed (OMV), het Ontzorgingsprogramma MKB (O-MKB) en het Programma Verduurzaming Bedrijventerreinen (PVB). We hanteren een regionale aanpak, verdeeld over drie regio’s: Amersfoort, Foodvalley en U10 (rond de stad Utrecht). Daarnaast stimuleren we toezicht en handhaving van de energiebesparingsverplichtingen. Voor het succes van onze activiteiten is samenwerking met stakeholders essentieel. Denk hierbij aan uitvoeringsdiensten zoals ODRU en RUD, gemeenten, bedrijven en eigenaren van maatschappelijk vastgoed, maar ook aan collega’s binnen de provincie, RVO NL, ministeries en externe partijen zoals ondernemersverenigingen, PVB NL en VNO-NCW.

Voor de cluster Bedrijven & Maatschappelijk Vastgoed zijn we op zoek naar een projectleider die flexibel inzetbaar is op meerdere programma’s tegelijk. In ieder geval betreft het:
– inrichten en implementeren O-MKB en PVB programma’s inclusief inhuur aanjagers en duurzaamheidsadviseurs, selectie en inkoop energiescans, meerjarig stakeholdermanagement, communicatie en monitoring en rapportage;

– ontwikkelen van een aanpak voor de opschaling van het toezicht en de handhaving op de energiebesparingsplicht in samenwerking met de genoemde stakeholders (primair de omgevingsdiensten en de gemeenten).

Wat heb je nodig voor deze functie?

– Een afgeronde opleiding op minimaal wo bachelor niveau
– Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 10 jaar als projectleider / projectmanager / Procesmanager
– Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 10 jaar op het gebied van energietransitie
– Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 10 jaar met publiek en privaat stakeholdermanagement
– Aantoonbare werkervaring met programma’s gericht op inrichting, optimalisatie en implementatie van processen met interne en externe stakeholders
– Aantoonbare werkervaring met het verduurzamen van bedrijven en/of maatschappelijk vastgoed

En om niet te vergeten, de competenties:

Flexibel: kan zich makkelijk aanpassen aan de omgeving
Netwerker: legt makkelijk verbindingen tussen verschillende partijen
Georganiseerd: is goed in ordenen
Integer: handelt met respect en vertrouwelijk
Oplossingsgericht: heeft vermogen om met oplossing voor probleem te komen
Resultaatgericht: is goed in het realiseren van bepaalde doelen
Samenwerkend: kan goed met anderen samenwerken

Indien niet in het bezit van de gevraagde diploma’s, bepaald opdrachtgever, op basis van kennis/ervaring of de kandidaat geschikt is.

Solliciteren

Solliciteren  Job alert achtergrond afbeelding

  Schrijf je in voor een job alert

  Aanmelden
  Aanmelden

  Job Alert

  Voor welke expertises wil jij een job alert ontvangen?