Projectleider Warmtegemeenschappen

De 14 gemeenten werken samen binnen de Regionale Energie Strategie (RES) in Twente om de lokale en regionale warmtetransitie te organiseren. Daarvoor worden middelen ingezet vanuit het Nationaal programma lokale warmtetransitie (NPLW) om gezamenlij..

Overijssel
Projectbasis

Overijssel
Projectbasis

Flexurance is voor haar opdrachtgever in de provincie Overijssel op zoek naar een Projectleider Warmtegemeenschappen voor 16 uur per week.

De 14 gemeenten werken samen binnen de Regionale Energie Strategie (RES) in Twente om de lokale en regionale warmtetransitie te organiseren. Daarvoor worden middelen ingezet vanuit het Nationaal programma lokale warmtetransitie (NPLW) om gezamenlijk expertise op te bouwen door projectmatige ondersteuning in te zetten voor realisatie van lokale warmtegemeenschappen. Gemeenten stellen samen beleid op om eigenaarschap en zeggenschap te organiseren in de op te zetten warmtegemeenschappen.

Om energie weer lokaal van inwoners en ondernemers te maken (decentrale energievoorziening) is het evident om warmtegemeenschappen te realiseren. Deze uitvraag gaat de Twentse gemeenten concrete handvatten geven om zelf aan de slag te gaan met het stimuleren, adviseren en faciliteren van lokale warmtegemeenschappen.
Om gemeenten te ondersteunen met het opzetten en faciliteren van warmtegemeenschappen vragen wij:
– Een krachtenveld & stakeholder analyse;
o Wat is het huidige speelveld waarbinnen warmtegemeenschappen tot stand komen in Twente?
o Hoe ontwikkelt het huidige speelveld zich?
o Hoe zou het speelveld eruit moeten zien om warmtegemeenschappen een realistische, haalbare en toekomstbestendige plek te geven?
o Welke rollen, taken en verantwoordelijkheden zijn daarbij te identificeren en/of zijn nodig?
o Welke kennis, vaardigheden en persoonlijke eigenschappen zijn van belang?
o Welke lessen kunnen wij in Twente trekken uit warmtegemeenschappen elders in Europa?
o Welke rolneming en randvoorwaarden vanuit de 14 gemeenten zijn daarvoor nodig en hoe kan dit in beleid geborgd worden?

Wij vragen:
1. Het opleveren van een handreiking ‘hoe warmtegemeenschappen in Twente te realiseren’.
2. Welke concrete casussen in Twente zijn er al en wat zijn de leerervaringen van deze concrete casussen. De leerervaringen en aanbevelingen toevoegen als bijlage in de op te stellen handreiking ‘hoe warmtegemeenschappen in Twente te realiseren’.
3. Het opstellen van een plan van aanpak ‘stimuleren, adviseren en faciliteren warmtegemeenschappen in Twente’ voor de aankomende jaren 2025 en 2026 door onze partners in de RES Twente. (zowel voor kleinere (plattelands) gemeenten als grotere gemeenten)

Je werkt nauw samen met de twee RES Twente coördinatoren Regionale Structuur Warmte en Lokaal eigenaarschap duurzame opwek (zon en wind) en warmteprojecten.
De RES-partners zijn o.a. de 14 Twentse gemeenten, de provincie Overijssel, het waterschap Vechtstromen, Enexis en Cogas/Coteq, met betrokkenheid van Twence, de Twentse kennisinstellingen, Lokale energie-initiatieven en woningcorporaties

Jij bent een project-/procesleider die:
– energie krijgt van complexe en weerbarstige processen;
– projecten en processen kan organiseren en plannen;
– werksessies kan voorbereiden en leiden;
– een sterke netwerker is (in- en extern) en kan schakelen op verschillende niveaus: met bewoners, gemeenteambtenaren én bestuurders;
– adequate werkprocessen, rapportages en adviezen weet te leveren;
– Vormgeeft aan een handleiding hoe warmtegemeenschappen in Twente te realiseren.
Kortom: je bent analytisch, ondernemend en vasthoudend en bent niet bang om in het diepe te springen.

Verder:
Ben je in het bezit van een HBO diploma en/of 10 jaar werkervaring in een soortgelijke rol.
Heb je aantoonbaar kennis en werkervaring op het gebied van participatie en lokaal eigendom projecten in de energietransitie.
Heb je recente kennis en ervaring met het sociale kaart van regio Twente (pré).

Indien niet in het bezit van de gevraagde diploma’s, bepaald opdrachtgever, op basis van kennis/ervaring of de kandidaat geschikt is.

Solliciteren

Solliciteren  Job alert achtergrond afbeelding

  Schrijf je in voor een job alert

  Aanmelden
  Aanmelden

  Job Alert

  Voor welke expertises wil jij een job alert ontvangen?