Projectmanager Planmatig Onderhoud

De manager planmatig onderhoud is verantwoordelijk voor de afdeling planmatig onderhoud voor een regio kantoor. De manager planmatig onderhoud maakt onderdeel uit van het management team in de regio en rapporteert aan de regio manager. Verdere vera..

Noord-Brabant
Vast

Noord-Brabant
Vast

Het bedrijf is een specialist in vastgoedverbetering: van planmatig onderhoud tot en met grootschalige energetische renovaties. Het bedrijf heeft een landelijke dekking met vier regio’s en elf vestigingen. Daardoor hebben zij een grote lokale betrokkenheid. Het bedrijf zijn decentraal georganiseerd met korte communicatielijnen wat zichtbaar wordt in een hoge betrokkenheid van al onze medewerkers. Daarmee zijn zij een efficiënte en gedreven organisatie met een nauwe interne samenwerking van directie tot uitvoering. Het bedrijf s solide en financieel sterk en één van de grootste spelers op de Nederlandse onderhoudsmarkt.

De manager planmatig onderhoud is verantwoordelijk voor de afdeling planmatig onderhoud voor een regio kantoor. De manager planmatig onderhoud maakt onderdeel uit van het management team in de regio en rapporteert aan de regio manager. Verdere verantwoordelijkheden zijn als volgt beschreven: Eindverantwoordelijk voor de functionele en hiërarchische aansturing van de projectleider(s), onderhoudsadviseur(s), (RGS) planvoorbereider(s) en calculator(en).

Eindverantwoordelijk voor de capaciteit en bezetting van de afdeling planmatig onderhoud passend binnen de gestelde (jaar) budgetten.
Eindverantwoordelijk voor de realisatie van projecten planmatig onderhoud en borgen van de financiële doelstellingen inclusief de projectadministratie en projectbewaking. (zoals orderintake, bruto marge, onderhanden werken, debiteurenstand)
Eindverantwoordelijk voor de voortgang en uitvoering van de projecten planmatig onderhoud naar tevredenheid van de opdrachtgever.

Lost (in rol als leidinggevende) eventuele problemen en knelpunten op. Verantwoordelijk voor de coördinatie en begeleiding van meer complexe of kritische projecten, waarbij de manager planmatig onderhoud een rol neemt, met name in de voorbereiding en uitvoering van grotere onderhoudsprogramma’s of projecten. Eindverantwoordelijk voor de functionering- en beoordelingsgesprekken alsmede vezuim/ verlof/ ontwikkel management van de medewerkers. Verantwoordelijk voor de borging van veiligheid, kwaliteit en milieu, draagt mede in samenspraak met de regio manager zorg voor de certificering op het gebied van veiligheid, kwaliteit en milieu in het kader van planmatig onderhoud. Adviseert en/of implementeert optimalisaties die verband houden met de efficiënte inrichting van werkprocessen van de afdeling planmatig onderhoud. Assisteert op verzoek bij de beoordeling van inschrijvingen voor aanbestedingen en tenders bij bestaande of nieuwe opdrachtgevers.Deelt kennis en expertise met medewerkers en/of draagt bij aan organisatie brede werkgroepen.

– Kennis van projectmanagement / (technische) bedrijfskunde op HBO niveau.
– Kennis van bedrijfsvoering, projectplanning en logistieke processen.
– Kennis van de waarden en doelstellingen van de onderneming.
– Sociale vaardigheid voor het verkrijgen van draagvlak voor adviezen en het geven van leiding, alsmede het onderhouden van goed contact met klanten, medewerkers en derden.

Competenies
– Analytisch
– Sociaal
– Besluitvaardig
– Delegeren
– Inzicht in omgeving
– Klantgerichtheid

Indien niet in het bezit van de gevraagde diploma’s, bepaald opdrachtgever, op basis van kennis/ervaring of de kandidaat geschikt is.

Solliciteren

Solliciteren  Job alert achtergrond afbeelding

  Schrijf je in voor een job alert

  Aanmelden
  Aanmelden

  Job Alert

  Voor welke expertises wil jij een job alert ontvangen?